برای مشاوره تماس بگیرید :
02156656024 -
   

برسی مفهوم passive

Donec rutrum, nisi vel egestas ultrices, ipsum urna sagittis

Passive

گرامر passive یکی از پرکاربردترین گرامر ها در روزمره و همچنین اخبار است

Passive:
“جمله ای است که فاعل آن نامشخص است یا مفعول به فاعل ترجیح داده میشود”

Active:

“جمله ای است که فاعل مشخص و مهم است ”

 

به ترتیب چند تا از زمان های مختلف را به passive تبدیل میکنیم:

۱:Simple present

I write the letter. Active

the letter is written. Passive

همانطور که مشاهده میکنید جمله active که جمله اول ما هست فاعل کاملا مشخص است اما در جمله دوم فاعل مشخص و مهم نیست برامون.

ساختار simple present در passive:

Object) + am/is/are + p.p)

:simple past

i wrote the letter. Active
the letter was written Passive

ساختار جمله simple past در passive:

(object) + was/were + p.p🍁

✨✨present continuous:

✨ she is writing the letter. Active
✨ the letter is being written. Passive

 

ساختار جملهpresent continuousدرpassive

Object) + am/is/are + being+ p.p)

past continuous:

she was writing letter
the letter was being written

ساختار جمله past continuous در passive:

object) + was/were + being+ p.p)

:present perfect

i have written the letter . Active
the letter has been written. Passive

ساختار جمله present perfect در passive:

Abject)+ have/has + been + p.p)

:Past perfect

he had written the letter Active
the letter had been written Passive

ساختار جمله past perfect در passive:

object) + had + been +p.p)

:future

i will write the letter. Active
the letter will be written. Passive

i am going to write the letter. Active
the letter is going to written.passive

ساختار جمله future در passive:

object)+ will be + p.p)
object) + to be going to + p.p)

(modals: (have to

i have to write the letter. Active
the letter have to be written passive

ساختار modal have to در passive:

object)+ have to + be + p.p)

 

(modals: (should

i should write the letter. Active
the letter should be written passive

ساختار madal should در passive:

object) + should+ be + p.p)

ژانویه 5, 2021

۰ پاسخ به "برسی مفهوم passive"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی شده توسط مهدی پارسا کیا - تمامی حقوق برای جهان نما محفوظ می باشد. 2020